1. Кенжеғали Сағадиев: Қазақстандағы реформалар: аналитикалық көзқарас. Кембридж ғылыми баспасы, 2017
 2. Кенжеғали Сағадиев:он томдық шығармалар жинағы,Төрт бөрі баспасы, Алматы, 2016ж.
 3. Кенжеғали Сағадиев: Қазақстандағы реформалар: аналитикалық көзқарас.(Мақалалар мен пікірлер) Бизнес-Медиа баспагерлік Компаниясымен бірлестікте, Алматы, 2012
 4. Реформалар: аналитикалық көзқарас.(Мақалалар, хаттар, пікірлер, К.Сағадиевтың сұхбаттары) «Gauhar», Алматы, 2010ж.
 5. Реформалар: аналитикалық көзқарас.(Мақалалар, хаттар, пікірлер, К.Сағадиевтың сұхбаттары) «Gauhar», Алматы, 2007ж.
 6. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі: қазақстандық үлгінің ұйымдастырушылық-экономикалық механизмдері, Қазақстан, Алматы, 2006ж., авторлық бірлестікте
 7. Реформалар: аналитикалық көзқарас.(Мақалалар, хаттар, пікірлер, К.Сағадиевтың сұхбаттары) «Gauhar», Алматы, 2006ж.
 8. Қазақстан экономикасы: өзекті мәселелер очерктері (пікірлер, мақалалар, сұхбаттар), «Ғылым», Алматы, 2004ж.
 9. ҚР экономикасындағы сенімділікпен басқару, «Ғылым», Алматы, 2001ж., авторлық бірлестікте
 10. Қазақстандағы лизинг: теория және практика,  Қазақстан, Алматы, 2000ж., авторлық бірлестікте
 11. Фермерлік іс, Қазақстан, Алматы, 2000ж., авторлық ұжымның жетекшісі, бірқатар тараулардың авторы
 12. Сертификаттау, Қазақстан, Алматы, 2000ж., авторлық бірлестікте
 13. Реформалар: аналитикалық көзқарас.(Мақалалар, жазбалар, пікірлер, сұхбаттар) «Ғылым», Алматы, 1999ж.
 14. Орташа тап – заманауи кезеңдегі сынақ (тарих, теория, статистика) «Комплекс», Алматы, 1998ж., авторлық бірлестікте
 15. Дүние жүзілік шаруашылыққа Қазақстан экономикасының кірігуі, «Ғылым», Алматы, 1996ж., авторлық бірлестікте
 16. Ауыл шаруашылығы өнеркәсібі туралы жүз сұрақ пен жауап, «Қайнар», Алматы, 1988ж, авторлық бірлестік және құрастырушы
 17. Қазақстандағы қамтамасыз ету мен өткізудің материалдық-техникалық базасы, Қазақстан, Алматы, 1982ж., авторлық бірлестікте
 18. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету және өндірістің тиімділігі, Қазақстан, Алматы, 1978ж., авторлық бірлестікте
 19. Материалдық-техникалық қамтамасыз етудің экономикалық тиімділігін арттыру мәселелері, Қазақстан, Алматы, 1976ж.
 20. Шаруашылық реформасы жағдайындағы материалдық-техникалық қамтамасыз ету, АХШИ, Алматы, 1975ж., авторлық бірлестікте
 21. Қазақстандағы материалдық-техникалық қамтамасыз етуді басқару, «Қайнар», Алматы, 1975ж.